Borne Energie

Besparen onderneming

Ondernemer vindt Energiescan Overijssel zinvol

Zeventig procent raadt Energiescan aan bij andere ondernemers. Ondernemers in Overijssel kunnen energiekosten besparen door gebruik te maken van de Energiescan Overijssel. Met deze scan wordt het energiegebruik van hun bedrijf gemeten door een adviseur.
Ondernemers in Overijssel kunnen energiekosten besparen door gebruik te maken van de Energiescan Overijssel. Met deze scan wordt het energiegebruik van hun bedrijf gemeten door een adviseur en krijgen ze een rapport met maatregelen aangereikt waarmee ze op energiekosten kunnen besparen. Uit een enquête onder deelnemers blijkt onder andere dat ruim zeventig procent de scan aanraadt bij andere ondernemers.

Voor wie?
Je komt in aanmerking voor de subsidie op de energiescan als je:

  • maximaal 250 werknemers in dienst hebt of een jaaromzet van maximaal 50 miljoen euro;
  • je minder dan 200.000kWh of 75.000m3 gas verbruikt;
  • je onderneming in Overijssel zit.
Tweehonderd ondernemers
Inmiddels hebben ruim tweehonderd ondernemers in de provincie Overijssel de Energiescan aangevraagd. De scan is onderdeel van het project ‘Nieuwe energie in bedrijf’, een initiatief van Provincie Overijssel, MKB-Nederland en de Kamer van Koophandel Oost Nederland. Dertig deelnemers aan de scan vulden een enquête in. Opvallend is dat ruim zeventig procent aangeeft de Energiescan aan te bevelen bij andere ondernemers.
Zinvolle maatregelen
Door de energiescan in te vullen, geeft een ondernemer opdracht om het energieverbruik binnen zijn onderneming in kaart te laten brengen door een adviseur. Uit dit onderzoek volgt een rapport met daarin het energieverbruik van de onderneming, een overzicht van het energieverbruik van anderen bedrijven binnen dezelfde branche en voor de ondernemer relevante besparingstips.
Maar liefst twee derde van de geïnterviewden vindt de geboden maatregelen zinvol. Waaronder ondernemer Ronald van Spijkeren, ondernemer in de metaalindustrie. In zijn rapport stond onder andere dat de positie van zijn thermostaatkastje van invloed is op het energieverbruik. In het bedrijf van Van Spijkeren, hangt het te dicht bij de deur. Hierdoor slaat elke keer wanneer de deur opengaat en daarbij tocht binnenkomt, de thermostaat aan.
Kostenbesparing
Van de deelnemers aan de enquête geeft 63 procent aan zeker met de maatregelen aan de slag te gaan. Grootste drijfveer daarvoor is kostenbesparing.
Graag meer weten over de Energiescan Overijssel? Lees het artikel ‘Bespaar energiekosten met subsidieregeling’.